Eugen Erhardt

Eugen Erhardt är enligt min mening en mycket intressant medaljkonstnär. Han var född i Tyskland och kom till Sverige 1932. Mest känd är den serie på 48 medaljer som han gjorde till minnet av Gustav II Adolfs död. De flesta av Erhardts medaljer är gjutna i brons. Erhardt var inspirerad av de tidiga italienska 1400-talsmedaljerna. Vid FIDEM:s internationella medaljutställning på KMK 1955 var Erhardt representerad med elva verk. 

isaac-1000a.jpgisaac-1000b.jpg

Isaac Grünewald var en vän till Erhardt. Den här medaljen skapade Erhardt 1939 till Grünewalds 50-årsdag. Sidorna är gjutna var för sig och sammanfogade. Denna teknik använde sig Erhardt ofta av.

isaac-1004.jpg

1946 omkom Isaac Grünewald och hans hustru Märta, född Grundell, i en flygolycka nära Oslo. 

marta-grunewald.jpg

Märta Grünewald, född Grundell.

berendsohn.jpg

Walter Berendsohn - till 70-årsdagen 1954. Berendsohn var en tysk litteraturhistoriker av judisk börd. Han flydde till Sverige via Danmark undan förföljelserna.

winbom1011.jpg

Otto Wibom, godsägare, amatörbiolog och samlare.

erh.jpg

På årets Frimynt lyckades jag komma över en Erhardt till - bröderna Cronlund. Gjuten ensidig.

130304hserhardtgiia.jpg

... så log lyckan och jag lyckades få tag på en av de finaste medaljerna ur Erhardts Gustav II Adolf-serie. Helt underbar!