Föreläsning

Den 22 februari 2012 hade jag den stora äran och glädjen att hålla ett föredrag om medaljer hos "Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner". Ett femtiotal intresserade hade mött upp. Till föredraget hade ett antal numismatiska böcker med anknytning till medaljkonsten plockats fram ur bibliotekets samlingar. Det handlade om mycket sällsynta böcker som inte så ofta visas.

Bland annat fanns bibliotekets "Thesaurus Nummorum" av Elias Brenner från 1731 med.

brenner-hs.jpg

Även några av Carl Reinhold Berchs skrifter fanns att beskåda. I sammanhanget mest värda att nämna är hans "Namnkunniga svenska herrars och fruers skådepenningar". Första och andra flocken utkom 1777 och den tredje år 1781.

hs-berch.jpg

Ett 1700-talsverk med den berömde Johan Carl Hedlingers medaljer avbildade fanns med. Vad passar bättre än att visa sidan med bibliotekets store donator Erik Benzelius dy.

hs-h1.jpghsh2.jpg

Ett fint verk med drottning Kristinas numismatiska samlingar fanns med.

hs-chr.jpg

Glädjande nog har biblioteket ett komplett exemplar av det berömda planchverket "Skådepenningar öfver de förnämsta händelser som tillhöra Gustav III:s historia". Verket var tänkt att komplettera utgivandet av medaljer och bli en manifestation över kungens regeringstid. Av olika skäl (främst mordet på Gustav III) gavs verket inte ut förrän 1858.

hs-g31.jpghs-g32.jpghs-g33.jpg

Som om inte detta vore nog fanns dessutom inspirationskällan till Gustav III:s praktverk med vid föreläsningen - nämligen den franske kungen Ludvig XIV:s motsvarande "medaljhistoria". Undrar just hur ofta det har funnits möjlighet att se dessa båda praktverk ligga sida vid sida på varsin bekväm bokkudde - förmodligen inte så ofta.

hs-l141.jpghs-l142.jpghs-l143.jpg

Själv tycker jag att det var en lyckad kväll. Vackra medaljer och vackra böcker kompletterade varandra på ett i mitt tycke sympatiskt sätt.