Teman

Svenska Numismatiska Föreningen ger sedan 1873 ut medaljer över personer med numismatisk anknytning. Flera av dem är framställda i små upplagor och därmed ganska ovanliga. Jag visar här ett litet urval.

snfx.jpgsnf-002.jpg

Årsmötet 1901 - Lea Ahlborn av Adolf Lindberg (efter Leas självporträtt)

snf-006.jpgsnf-007.jpg

Årsmötet 1923 - Viktor Edvard Lilienberg av Sven Kulle

snf-004.jpgsnf-005.jpg

Årsmötet 1925 - Adolf Lindberg av sonen Erik Lindberg

snf-009.jpgsnf-010.jpg

Årsmötet 1933 - Astley Levin av Svante Nilsson (advers) och Erik Lindberg (revers)

snf-011.jpgsnf-012.jpg

Årsmötet 1935 - Carl Anton Ossbahr av Gösta Carell. Gjuten i 20 exemplar i brons.

130223hskarlsteen1.jpg130223hskarlsteen2.jpg

Årsmötet 1883. Den fantastiske medaljkonstnären Arvid Karlsteen.

130223hsgviasnf1.jpg130223hsgviasnf2.jpg

Årsmötet 1973. SNF fyllde 100 år. Av Kerstin Kjellberg-Jacobsson.

130223hssnfthordeman1.jpg130223hssnfthordeman2.jpg

Axel Wallenbergs jättemedalj till Bengt Thordemans 85-årsdag 1978.

130223hssnfgrill1.jpg130223hssnfgrill2.jpg

SNF har inte dragit sig för att ta ut svängarna i sin medaljutgivning

då och då... Anna Johanna Grill på en konstmedalj från 1997. Skapad av

Joanna-Balladyna Troikowicz och gjuten i 21 ex,

och det är inte mycket...

130223hssnfpgt1.jpg

130223hssnfpgt2.jpg

Ytterligare en konstfärdig produkt... Skapad av P-G Thelander 1998

till SNF:s 125-årsjubileum. Gjuten i 32 ex. Jag hade länge försökt hitta

den under en längre tid. På MiSAB7 dök den äntligen upp. Till min stora

förtret lät jag mig besegras i budgivningen och grämde mig väldigt

mycket för att jag missat "apjäveln". Då... som en skänk från ovan..

dök det upp en chans att förvärva den på annat håll. Så nu tycker

jag det är en "vacker apa" och ingen "apjävel"...

 

Vid MiSAB8 i mars 2013 lyckades det mig att komma över några riktigt sällynta medaljer ur SNF:s utgivning:

130403hemsidasnflol1.jpg

SNF 68. Den gjutna medaljen över Lars O. Lagerqvist. Skapad av Ernst Nordin 1988 och framställd i 37 exemplar.

130403hemsidasnflol2.jpg

130403hemsidasnfleoh1.jpg130403hemsidasnfleoh2.jpg

SNF 71. Medaljkonstnären Leo Holmgren. Skapad av Ernst Nordin 1992. 24 exemplar utgivna.

130403hemsidasnfliljegren1.jpg130403hemsidasnfliljegren2.jpg

SNF 72. Denna lilla gjutna klump (ursäkta uttrycket...) är gjord av E. Ekstrand-Nurmi 1993. Motivet är riksantikvarien och fornforskaren Johan Gustaf Liljegren. Upplagan är den lägsta för SNF:s medaljutgivning, blott 16 exemplar.

130403hemsidasnfcxvig1.jpg130403hemsidasnfcxvig2.jpg

SNF 75. Kungen 50 år 1996. Graverad av Ernst Nordin och en låg upplaga på 26 exemplar.

 

Kungliga medaljer är aldrig fel.

Ett av våra mest medaljporträtterade majestäter är säkerligen Gustav II Adolf.

Många av dem är slagna i Tyskland i samband med 30-åriga kriget.

130223hsgiialejon1.jpg130223hsgiialejon2.jpg130223hsgiiame1.jpg130223hsgiiame2.jpg

Medaljen nedan är jag mycket glad över. En Gustav II Adolf-medalj i hög kvalitet

av Sebastian Dattler, en av de bästa medaljkonstnärer som funnits.

130223hsgiiadattler1.jpg130223hsgiiadattler2.jpg

kungar-003.jpgkungar-005.jpg

Hedlingers medalj över Karl XII. Hild. 197

kungar-001.jpgkungar-002.jpg

Karl XII. Hild. 214. Advers: G. V. Vestner, revers: Chr. Ernst Müller.

kungar-006.jpgkungar-007.jpg

Gustav III. Konungen framlägger den nya regeringsformen. Av K. J. Schwendimann.

Ex. MiSAB 2.

kungar-008.jpgkungar-009.jpg

Gustav III. Konungens död. Av Küchler. Hild. 98.

 

Jag har också en liten samling polska medaljer. En rolig sak med medaljerna tycker jag är

att man kan få så mycket kunskap från  dem. Dessutom kan ibland medaljerna illustrera

den kunskap man redan har. Båda varianterna är lika trevliga!

polen002x.jpgpolen-003x.jpg

Påven Johannes Paulus II är populär i Polen. Han finns på många mynt och medaljer. 

polen-004x.jpgpolen-005x.jpg

Även Kopernikus (1473-1543) är stor i Polen. Han slog på sin tid fast att Jorden är ett klot

och det är väl en sanning som de flesta är överens om än idag.... 

polen-006x.jpgpolen-007x.jpg

Warszawa-upproret 1944. Tappra polacker kämpade för att befria sin stad från den

tyska ockupationen. Resultatet blev att staden nästan jämnades med marken under det

att varken Sovjetunionen eller väst hjälpte Warszawaborna trots att möjligheten fanns. 

polen-008x.jpgpolen-009x.jpg

Katyn - platsen för ett sovjetiskt massmord på mer än 4000 polska officerare 1940.

Det var på väg till 70-årsjubilumet här som stora delar av den polska regeringen omkom

i en flygolycka 2010 - bl a presidenten Lech Kaczynski. 

polen-010x.jpgpolen-011x.jpg

Kazimierz Pulaski - polsk hjälte under amerikanska frihetskriget. Han räddade bl a livet

på George Washington. Han stupade vid Savannah 1779.  

 

Musik är trevligt och kan i sina bästa stunder låta riktigt bra. Några exempel:

musik-001x.jpgmusik-002x.jpg

Chopin - presentation överflödig - gjuten "puck" av Ewa Olszewska-Borys. 

musik-003x.jpgmusik-004x.jpg

Lars Gullin - känd svensk musiker. 

musik-006x.jpgmusik007x.jpg

En liten kuriositet... Carl Tillius var en känd musikprofil i Göteborg. Jag lärde känna honom

där och när hans belöningsmedalj från Kungliga Musikaliska Akademin för pianospel

1926 dök upp på Tradera bevakade jag den noga... 

1810 var ett dramatiskt år i den svenska historien Gustav IV Adolf hade avsatts året innan och riket sökte en ny tronföljare.

karlaugust1.jpgkarlaugust2.jpg

Den danske prinsen Karl August var utsedd och allt såg lovande ut. Men så råkade karlen ramla av hästen och dö!

fersen1.jpgfersen2.jpg

Skulden för dödsfallet lades felaktigt på riksmarskalken Axel von Fersen. Han var en man med brokigt förflutet... men det tar vi en annan gång... Det helt osannolika inträffade att Fersen lynchades av en uppretad folkmassa mitt under Karl Augusts liktåg....

lindblom1.jpglindblom2.jpg

Den som förrättade begravningen var ingen mindre än Jacob Axelsson Lindblom, ärkebiskop från den tjusiga staden  Linköping